رمز خود را فراموش کرده اید ؟

اطلاعات فنی و عمومی تولیدات سیم و کابل شرکت البرز پژواک را در جدول های زیر می توانید مشاهده کنید همچنین از طریق لینک رو به رو می توانید کاتالوگ فنی محصولات را دانلود کنید .

لینک گالری محصولات پژواک البرز نیز در دسترس شماست .

سیم با هادی تک مفتولی و چند مفتولی برای مصارف عمومی

مشخصات فنی سیم و کابل پژواک البرز

 

استاندارد مرجع
  استاندارد ملی : ISIRI607-3
  استاندارد بین المللی : IEC 60227-3
ولتاژ اسمی 450 / 750V
نوع هادی
  مس انیل شده (نرم شده) بدون اندود فلزی
  گروه 1 هادی ها مطابق استاندارد های ISIRI3048 ‘ IEC 60228 برای هادی های تک مفتولی
  گروه 2 هادی ها مطابق استاندارد های ISIRI3048 ‘ IEC 60228 برای هادی های چند مفتولی
نوع عایق
  جنس عایق : PVC-C
  رنگ عایق : به درخواست مشتری
کاربرد
  جهت مصارف عمومی در حد اکثر دمای 70 درجه سانتیی گراد در محل هایی مانند : تابلو های برق و تاسیسات نصب ثابت در داخل لوله و روی دیوار یا داخل دیوار و یا خارج از ان و در پانل ها و وسایل برقی مناسب می باشد.
  استفاده از این سیستم به طور مستقیم در داخل دیوار و زیر گچ مناسب نمی باشد .
ولتاژ ازمون 2500VCA , 50 HZ , 5 MIN

مشخصات عمومی سیم و کابل پژواک البرز

ردیف سطح مقطع اسمی گروه هادی ضخامت عایق متوسط قطر خارجی حد اکثر مقاومت هادی در 20 درجه حد اکثر مقاومت هادی در 70 درجه وزن تقریبی
mm mm mm Ω,Km MΩKm Kg/Km
1 1.5 1 0.7 2.8 12.1 0.011 20.2
2 1.5 2 0.7 2.8 12.1 0.010 20.2
3 2.5 1 0.8 3.4 7.41 0.010 31.8
4 2.5 2 0.8 3.4 7.41 0.09 31.8
5 4 1 0.8 3.9 4.61 0.0085 46.6
6 4 2 0.8 3.9 4.61 0.0077 46.6
7 6 1 0.8 4.4 3.08 0.0070 110
8 6 2 0.8 4.4 3.08 0.0065 110
9 10 1 1 5.6 1.83 0.0070 110
9 10 2 1 6.6 1.83 0.0065 110
11 16 2 1 7.1 1.15 0.0050 176
12 25 2 1.2 8.8 0.727 0.0050 276

سیم با هادی قابل انعطاف برای سیم کشی داخلی

مشخصات فنی سیم و کابل پژواک البرز

استاندارد مرجع
  استاندارد ملی : ISIRI607-3
  استاندارد بین المللی : IEC 60227-3
ولتاژ اسمی 300/ 500V
نوع هادی
  مس انیل شده (نرم شده) بدون اندود فلزی
  گروه 5 هادی ها مطابق استاندارد های ISIRI3048 ‘ IEC 60228 برای هادی های قابل انعطاف
نوع عایق
  جنس عایق : PVC-C
  رنگ عایق : به درخواست مشتری
کاربرد
  جهت مصارف عمومی در حد اکثر دمای 70 درجه سانتیی گراد در محل هایی مانند : تابلو های برق و تاسیسات نصب ثابت در داخل لوله و روی دیوار یا داخل دیوار و یا خارج از ان و در پانل ها و وسایل برقی مناسب می باشد.
  استفاده از این سیستم به طور مستقیم در داخل دیوار و زیر گچ مناسب نمی باشد .
ولتاژ ازمون 2500VCA , 50 HZ , 5 MIN

مشخصات عمومی سیم و کابل پژواک البرز

ردیف سطح مقطع اسمی ضخامت عایق متوسط قطر خارجی حد اکثر مقاومت هادی در 20 درجه حد اکثر مقاومت هادی در 70 درجه وزن تقریبی
mm mm mm Ω,Km MΩKm Kg/Km
1 0.5 0.6 2 39.0 0.013 9
2 0.75 6 2.4 26.0 0.011 1.2
3 1 0.6 2.6 19.5 0.010 1.5

کابل قابل انعطاف معمولی

مشخصات فنی سیم و کابل پژواک البرز

استاندارد مرجع
  استاندارد ملی : ISIRI607-3
  استاندارد بین المللی : IEC 60227-3
ولتاژ اسمی 300/ 500V
  نوع هادی
  تعداد هادی : 3 و 2
  مس انیل شده (نرم شده) بدون اندود فلزی
  گروه 5 هادی ها مطابق استاندارد های ISIRI3084 ‘ IEC 60228 برای هادی های قابل انعطاف
نوع عایق
  جنس عایق : PVC-C
  رنگ عایق : : مطابق استاندارد IEC 60227-1 ISIRI607-1
نوع روکش
  جنس روکش: pvc-st5
  رنگ روکش : مشکی – سفید (در صورت نیاز در رنگ های سفارشی)
کاربرد
  جهت مصرف در جاهای خشک و نمناک در هنگامی که نرمش و خواص مکانیکی بیشتری مورد نیاز است .
  مانند منازل و ادارات برای اتصال وسایل برقی در حداکثر دمای 70 درجه سانتیگراد به کار میرود .
  از این کابل نباید در فضای باز استفاده نمود .
ولتاژ ازمون 2500VCA , 50 HZ , 5 MIN

مشخصات عمومی سیم و کابل پژواک البرز

ردیف سطح مقطع اسمی ضخامت عایق ضخامت روکش متوسط قطر خارجی حد اکثر مقاومت هادی در 20 درجه حد اکثر مقاومت هادی در 70 درجه وزن تقریبی
mm mm mm mm Ω,Km MΩKm Kg/Km
1 2.075 0.6 0.8 6.4 26.0 0.011 54.0
2 2.075 0.6 0.8 6.3 4 26.0 0.011 33.0
3 1 2 0.6 0.8 6.7 19.5 0.010 62.0
4 1.5 2 0.7 0.8 7.6 13.3 0.010 83.0
5 2.5 2 0.8 1 9.4 7.98 0.009 128.0
6 0.75 3 0.6 0.8 6.7 26.0 0.011 64.0
7 1 3 0.6 0.8 7.1 19.5 0.010 74.0
8 1.5 3 0.7 0.9 8.3 13.3 0.010 104.0
9 2.5 3 0.8 1.1 10.1 7.98 0.009 160.0
10 0.75 4 0.6 0.8 7.3 26.0 0.011 77.0
11 1 4 0.6 0.9 7.9 19.5 0.010 93.0
12 1.5 4 0.7 1 9.3 13.3 0.010 131.0
12 1.5 4 0.7 1 9.3 13.3 0.010 131.0
13 2.5 4 0.8 1.1 11.1 7.98 0.009 195.0
14 0.75 5 0.6 0.9 8.2 26.0 0.011 95.0
15 1 5 0.6 0.9 8.6 19.5 0.010 110.0
16 1.5 5 0.7 1.1 10.3 13.3 0.010 159.0
17 2.5 5 0.8 1.2 12.3 7.98 0.009 237.0

کابل قابل انعطاف سبک

مشخصات فنی سیم و کابل پژواک البرز

استاندارد مرجع
  استاندارد ملی : ISIRI607-3
  استاندارد بین المللی : IEC 60227-3
ولتاژ اسمی 300/ 300V
  نوع هادی
  تعداد هادی : 3 و 2
  مس انیل شده (نرم شده) بدون اندود فلزی
  گروه 5 هادی ها مطابق استاندارد های ISIRI3084 ‘ IEC 60228 برای هادی های قابل انعطاف
نوع عایق
  جنس عایق : PVC-C
  رنگ عایق : به درخواست مشتری
نوع روکش
  جنس روکش: pvc-st5
  رنگ روکش : مطابق استاندارد IEC 60227-1 ISIRI607-1
کاربرد
  جهت مصرف در جاهای خشک و نمناک در هنگامی که نرمش و خواص مکانیکی بیشتری مورد نیاز است .
  مانند منازل و ادارات برای اتصال وسایل برقی در حداکثر دمای 70 درجه سانتیگراد به کار میرود .
  از این کابل نباید در فضای باز استفاده نمود .
ولتاژ ازمون 2500VCA , 50 HZ , 5 MIN

مشخصات عمومی سیم و کابل پژواک البرز

ردیف سطح مقطع اسمی نوع کابل ضخامت عایق ضخامت روکش متوسط قطر خارجی حد اکثر مقاومت هادی در 20 درجه حد اکثر مقاومت هادی در 70 درجه وزن تقریبی
mm mm mm mm Ω,Km MΩKm Kg/Km
1 0.5 2 گرد 0.5 0.6 5.2 39.0 0.012 36
2 0.5 2 تخت (کیسه ای) 0.5 0.6 5.3 3.4 39.0 0.012 28
3 0.75 2 گرد 0.5 0.6 5.5 26.0 0.010 43
4 0.75 2 تخت (کیسه ای) 0.5 0.6 5.6 3.8 26.0 0.010 32
5 0.5 3 گرد 0.5 0.6 5.7 39.0 0.012 41
6 0.75 3 گرد 0.5 0.6 6 26.0 0.010 52

سیم با هادی تک مفتولی برای سیم کشی داخلی

مشخصات فنی سیم و کابل پژواک البرز

استاندارد مرجع
  استاندارد ملی : ISIRI607-3
  استاندارد بین المللی : IEC 60227-3
ولتاژ اسمی 300/ 500V
نوع هادی
  مس انیل شده (نرم شده) بدون اندود فلزی
  گروه 1 هادی ها مطابق استاندارد های ISIRI3048 ‘ IEC 60228 برای هادی های تک مفتولی
نوع عایق
  جنس عایق : PVC-C
  رنگ عایق : به درخواست مشتری
کاربرد
  جهت مصارف عمومی در حد اکثر دمای 70 درجه سانتیی گراد در محل هایی مانند : تابلو های برق و تاسیسات نصب ثابت در داخل لوله و روی دیوار یا داخل دیوار و یا خارج از ان و در پانل ها و وسایل برقی مناسب می باشد.
  استفاده از این سیستم به طور مستقیم در داخل دیوار و زیر گچ مناسب نمی باشد .
ولتاژ ازمون 2500VCA , 50 HZ , 5 MIN

مشخصات عمومی سیم و کابل پژواک البرز

ردیف سطح مقطع اسمی ضخامت عایق متوسط قطر خارجی حد اکثر مقاومت هادی در 20 درجه حد اکثر مقاومت هادی در 70 درجه وزن تقریبی
mm mm mm Ω,Km MΩKm Kg/Km
1 0.5 0.6 2 36.0 0.015 8.5
2 0.75 6 2.2 24.5 0.012 11.3
3 1 0.6 2.4 18.1 0.011 14

سیم با هادی قابل انعطاف برای مصارف عمومی

مشخصات فنی سیم و کابل پژواک البرز

استاندارد مرجع
  استاندارد ملی : ISIRI607-3
  استاندارد بین المللی : IEC 60227-3
ولتاژ اسمی 450/ 750V
نوع هادی
  مس انیل شده (نرم شده) بدون اندود فلزی
  گروه 5 هادی ها مطابق استاندارد های ISIRI3084 ‘ IEC 60228 برای هادی های قابل انعطاف
نوع عایق
  جنس عایق : PVC-C
  رنگ عایق : به درخواست مشتری
کاربرد
  جهت مصارف عمومی در حد اکثر دمای 70 درجه سانتیی گراد در محل هایی مانند : تابلو های برق و تاسیسات نصب ثابت در داخل لوله و روی دیوار یا داخل دیوار و یا خارج از ان و در پانل ها و وسایل برقی مناسب می باشد.
  استفاده از این سیستم به طور مستقیم در داخل دیوار و زیر گچ مناسب نمی باشد .
ولتاژ ازمون 2500VCA , 50 HZ , 5 MIN

مشخصات عمومی سیم و کابل پژواک البرز

ردیف سطح مقطع اسمی گروه هادی ضخامت عایق متوسط قطر خارجی حد اکثر مقاومت هادی در 20 درجه حد اکثر مقاومت هادی در 70 درجه وزن تقریبی
mm mm mm Ω,Km MΩKm Kg/Km
1 1.5 0.7 3 13.3 3 0.010 21
2 2.5 0.8 3.7 7.98 3.7 0.009 32
3 4 0.8 4.2 4.95 4.2 0.0070 46
4 6 0.8 4.8 3.3 4.8 0.0060 67
5 10 1 6.2 1.91 6.2 0.0056 115
6 16 1 7.8 1.21 7.8 0.0046 180
7 25 1.2 9.6 0.78 9.6 0.0044 270
بالا
پشتیبانی whatsapp